pompy dozujące, chloratory Etatron
Kontrolery i regulatory seria " E.Co "
Przeznaczenie :
   Przyrządy mikroprocesorowe przeznaczone do pomiaru, kontroli i regulacji wielkości pH, Redox (ORP), przewodności i zawartości wolnego chloru. 
   Zapewniają maksymalną dokładność, wysoką jakość
wykonania, łatwą obsługę i programowanie.
   Spełniają normy CE.
cechy
• obudowa z tworzywa ABS
• najlepsza relacja jakości do ceny
• wyświetlacz cyfrowy
• dwa niezależne wyjścia napięciowe 220V/5A
• jedno wyjście sygnałowoprądowe 4-20 mA, 0-300 Ohm
• automatyczna kompensacja temperatury w wersji CD i pH
• standardowe nap. zaś. 230V, 50 Hz ± 15% ( inne wersje zasilania na zamówienie )
• pobór mocy 6W
• wymiary 120 x 140 mm
EGULATOR WOLNY CHLOR CL
• Zakres pomiarowy 0 - 5 mg/l
• możliwość pracy rewersyjnej ( zataczanie po przekroczeniu wartości zadanej )
• tolerancja 0,5%
REGULATOR pH
• Zakres pomiarowy  0 - 14 pH
• możliwość pracy rewersyjnej ( załączanie po przekroczeniu wartości zadanej )
• możliwość automatycznej kompensacji temperatury
• tolerancja 0,5 %
REGULATOR REDOX RX
• Zakres pomiarowy ± 1400 mV
• możliwość pracy rewersyjnej ( załączanie po przekroczeniu wartości zadanej )
• tolerancja 0,5 %
REGULATOR PRZEWODNOŚCI CD
• Zakres pomiarowy 0 - 2 mS ( 20 mS )
• możliwość pracy rewersyjnej ( załączanie po przekroczeniu wartości zadanej )
• możliwość automatycznej kompensacji temperatury
• tolerancja 0,5%