pompy dozujące, chloratory Etatron
Kontrolery i regulatory seria  "B"  i  "R"
Przeznaczenie :
   Przyrządy mikroprocesorowe przeznaczone do pomiaru, kontroli i regulacji wielkości pH, Redox (ORP), przewodności i zawartości wolnego chloru, a także strumienia przepływu i strumienia objętości.  
   Zapewniają maksymalną dokładność, wysoką jakość
wykonania, łatwą obsługę i programowanie.
   Spełniają normy CE.
Cechy
• mikroprocesor SMD
• wyświetlacz cyfrowy
• kalibracja punktu pracy i punktu zerowego
• automatyczna kompensacja temp. w wersjach pH i CD
• kalibracja pętli histerezy
• trzy niezależne wyjścia programowalne - styk bezpotencjałowy
• standardowe napięcie zaś. 230V, 50 Hz ±15% ( inne wersje zasilania na zamówienie )
• dwa wyjścia sygnatowoprądowe 4-20mA, 0-400
• gniazdo RS232 do sterownika zewnętrznego (na zamówienie)
• funkcje kasowania pamięci
• wymiary: seria „B" 192x176x103; seria „R" 72x144x120
EGULATOR WOLNY CHLOR CL
• Zakres pomiarowy 0 - 10 mg/l
• możliwość pracy rewersyjnej ( zataczanie po przekroczeniu wartości zadanej )
• tolerancja 0,1%
REGULATOR pH
• Zakres pomiarowy  0 - 14 pH
• możliwość pracy rewersyjnej ( załączanie po przekroczeniu wartości zadanej )
• możliwość automatycznej kompensacji temperatury
• tolerancja 0,1 %
REGULATOR REDOX RX
• Zakres pomiarowy ± 2000 mV
• możliwość pracy rewersyjnej ( załączanie po przekroczeniu wartości zadanej )
• tolerancja 0,1 %
REGULATOR PRZEWODNOŚCI CD
• Zakres pomiarowy 0 - 2 mS ( 20 mS )
• możliwość pracy rewersyjnej ( załączanie po przekroczeniu wartości zadanej )
• możliwość automatycznej kompensacji temperatury
• tolerancja 0,1%
MIERNIK STRUMIENIA PRZEPŁYWU F / OBJĘTOŚCI V
• Zakres pomiarowy typ F : 0 - 199,9 m3/h;  typ V : 0 - 1999 l
• rozdzielczość typ F: 100 l/h; typ V: 1 l