pompy dozujące, chloratory Etatron
Pompy dozujące, chloratory - rodzaje sterowania
     Pompy dozujące Etatron są wyposażone w różne sterowniki, zależnie od ich przeznaczenia, rodzaju czujnika z którym współpracują, a więc rodzaju i charakteru sygnału sterującego.
     Najbardziej godne polecenia są pompy dozujące, chloratory wyposażone w sterownik multifunkcyjny MF. Mogą one współpracować z dowolnym czujnikiem, źródłem sygnału.
     Ich dodatkową zaletą jest wyjątkowo prosty sposób programowania.

typ

sterownik

opis funkcjonalny

BP-MA
DLS-MA
DLX-MA
HD-MA
Sterownik proporcjonalny umożliwiający zmianę wydajności poprzez zmianę częstotliwości impulsów. Zakres regulacji O - 100 % i O - 20 % (dwie skale). Możliwość załączania i wyłączania pompy zewnętrznym stykiem i/lub czujnikiem poziomu.
PB-VFT
DLS-VFT
Sterownik umożliwiający pracę proporcjonalną (jak MA) i sterowanie wodomierzem kontaktowym. Funkcje 1xn (mnożenie impulsów), 1xn/M (mnożenie z pamięcią) i 1/N (dzielenie impulsów).
DLS-CC
PB-CC
Sterownik umożliwiający pracę proporcjonalną (jak MA) i sterowanie zewnętrznym sygnałem prądowym 4 - 20 mA (lub O - 20 mA). Nastawialne progi dolny i górny, i wydajności dla wartości progowych.
PB-PH
DLX-PH
DLS-PH
HD-PH
Sterownik z pomiarem wartości pH za pomocą dołączonej elektrody. Wyświetlanie wartości mierzonej. Płynna nastawa wartości zadanej. Dozowanie z nastawioną wydajnością do osiągnięcia wartości zadanej. Wybór trybu ALK/ACID. Wyjście sygnału 4 - 20 mA (niektóre modele). Zakres pomiarowy pH O - 14. Ręczna kompensacja temperatury
HD-PH/P .
Jak PH z funkcją zmiennej wydajności w zależności od odchylenia od wartości zadanej w zakresie pH ±2.
PB-RX
DLX-RX
DLS-RX
HD-RX
Sterownik z pomiarem potencjału Redox za pomocą dołączonej elektrody. Wyświetlanie wartości mierzonej. Płynna nastawa wartości zadanej. Dozowanie z nastawioną wydajnością do osiągnięcia wartości zadanej. Wybór trybu RED/OXI. Wyjście sygnału 4 - 20 mA (niektóre modele). Zakres pomiarowy ±1400 mV.
DLX-CDM
Sterownik z pomiarem przewodności cieczy za pomocą dołączonej elektrody. Wyświetlanie wartości mierzonej. Płynna nastawa wartości zadanej. Dozowanie z nastawioną wydajnością do osiągnięcia wartości zadanej. Zakres pomiarowy O - 10 mS (100 mS).
PB-MF
BTB-MF
DLX-MF
Sterownik multifunkcyjny. Posiada możliwość wyboru trybu pracy: proporcjonalnej (MA), sterowania wodomierzem (VFT), sterowania sygnałem prądowym (CC). Dodatkowo możliwość sterowania wbudowanym zegarem (praca okresowa). Ponadto posiada funkcję wykrywania nieprawidłowego przepływu (przy dołączeniu czujnika przepływu).
DLX-CL
Chlorowanie - chloratory, chlorowniki

Sterowanie z pomiarem zawartości wolnego chloru za pomocą dołączonej celki pomiarowej.